18 b §. I lagen ( 2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen ( 1993:20) finns särskilda bestämmelser om vad som i denna lag avses med sådana varor. SFS 2000:1021.

5012

(2002:871) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal inom motorfordonssektorn Konkurrenslagen SFS 1993:20.

An index to statutes in force is published regularly by the title: “Register över gällande SFS-författningar”. KL Konkurrenslagen (SFS 2008:579) MFL Marknadsföringslag (SFS 2008:486) NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd . OTC Over the counter . S&P Standard & Poor . a) FEUF är numera namnet på en förebild för den svenska konkurrenslagen. b) Patent och andra immaterialrätter kan ge rättighetshavaren monopolställning. c) Alla företag kan oavsett sin storlek på marknaden komma att fällas för brott mot konkurrenslagens regler.

  1. Levnadsregler inom hinduismen
  2. Stel i benen efter stillasittande

För anmälningar enligt 9 § som kommit in till Konkurrensverket före Information om konkurrenslagen (2008:579) finns bland annat i följande förarbeten och ändringar: Rubrik Proposition m.m. Konkurrensverkets befogenheter: 2020/21:51: Lag (2017:986) om ändring i konkurrenslagen: SFS 2017:986 : Lag (2017:696) om ändring i konkurrenslagen: SFS 2017:696 : Lag (2016:966) om ändring i konkurrenslagen: SFS 2016:966 Se hela listan på expowera.se Konkurrensverkets författningssamling (KKVFS) Konkurrensverket ger ut föreskrifter och allmänna råd som publiceras i Konkurrensverkets författningssamling (KKVFS). Föreskrifterna innehåller bindande regler. Allmänna råd är till skillnad från författningar, det vill säga lagar, förordningar och andra föreskrifter, inte bindande. sfs 2021:81 5 § En part i ett förfarande vid en nationell konkurrensmyndighet inom Europeiska unionen får inte i ett mål eller ärende enligt denna lag som bevis i domstol åberopa sådant som parten har fått del av under förfarandet och som är av följande slag: Ändring, SFS 2010:642.

Anpassningen består bl.a.

SFS 2016:224 förklara om förutsättningarna för eftergift enligt 12 § första stycket är upp-fyllda. Ett sådant beslut är bindande för verket och domstol i mål enligt 5 §. 19 § Ett avgiftsföreläggande som har godkänts ska efter klagan undanröjas under de förutsättningar som anges i 59 kap. 6 § första stycket rättegångsbal-ken.

Det är t ex inte tillåtet att i en lokal torghandelsstadga skriva in ett förbud mot försäljning av vissa varor i syfte att skydda den etablerade handeln mot konkurrens från torgförsäljarna. Ordningslagen (SFS 1993: 1617) Lagen om rätt för kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av allmän plats, ”avgiftslagen” (SFS 1957: 259) Konkurrenslagen (SFS 1993: 20) Lagen om tillfällig försäljning (SFS 1990: 1183) Väglagen (1971: 948) - Ordningslagen (SFS 1993: 1617) - Lagen om rätt för kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av allmän plats, ”avgiftslagen” (SFS 1957: 259) - Konkurrenslagen (SFS 1993: 20) - Lagen om tillfällig försäljning (SFS 1990: 1183) - Väglagen (1971: 948) - Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Luleå kommun Konkurrensverket övervakar att företagen följer konkurrenslagen och har tillsynen över lagen om offentlig upphandling. [1] Myndigheten ska även föreslå lagändringar i syfte att förbättra konkurrensen, sprida information om vilka regler som gäller och ge bidrag till forskning om konkurrens och upphandling.

som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (SFS 2008:579) o “The competition authority’s general guidelines concerning agreements of minor importance which are not subject to the prohibition in 2 Chapter 1 § Competition Act (SFS 2008:579)“ o Published: 28 January 2009 o Available at:

sfs 2021:81 5 § En part i ett förfarande vid en nationell konkurrensmyndighet inom Europeiska unionen får inte i ett mål eller ärende enligt denna lag som bevis i domstol åberopa sådant som parten har fått del av under förfarandet och som är av följande slag: Ändring, SFS 2010:642. Rubrik: Lag (2010:642) om ändring i konkurrenslagen (2008:579) Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 24, 25 §§, 5 kap. 3 §, 16, 17, 20 §§, 8 kap. 13 §, rubr. närmast före 5 kap.

Konkurrenslagen sfs

Det är t ex inte tillåtet att i en lokal torghandelsstadga skriva in ett förbud mot försäljning av vissa varor i syfte att skydda den etablerade handeln mot konkurrens från torgförsäljarna. vilket stred mot konkurrenslagens förordning om inskränkning på den fria marknadens konkurrens (SFS, 2008:579). Bensinkartellen innefattade företagen Statoil Detaljhandel AB, AB Svenska Shell, OK-Q8, Preem Petroleum AB och Norsk Hydro AB, som i samråd sas ha Ordningslagen (SFS 1993: 1617) Lagen om rätt för kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av allmän plats, ”avgiftslagen” (SFS 1957: 259) Konkurrenslagen (SFS 1993: 20) Lagen om tillfällig försäljning (SFS 1990: 1183) Väglagen (1971: 948) - Ordningslagen (SFS 1993: 1617) - Lagen om rätt för kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av allmän plats, ”avgiftslagen” (SFS 1957: 259) - Konkurrenslagen (SFS 1993: 20) - Lagen om tillfällig försäljning (SFS 1990: 1183) - Väglagen (1971: 948) - Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Luleå kommun Konkurrensverket övervakar att företagen följer konkurrenslagen och har tillsynen över lagen om offentlig upphandling.
Bokadirekt yogarina

Konkurrenslagen sfs

6 § första stycket rättegångsbal-ken. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. Konkurrenslagen har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Innehåll 1 Ändamål och definitioner (1 kap.) Alltså både länk till Riksdagen och den mer fint formaterade Notisum. Men det funkar tyvärr inte som jag vill — till exempel konkurrenslagen { {SFS 1993|20}} funkar inte, eftersom Notisum vill ha parametern som "19930020" och Riksdagen som "1993:20", alltså paddat med nollor på Notisum.

Anledningen till att det EG-rättsliga perspektivet inleder detta kapitel är att detta system starkt har influerat den nya svenska konkurrenslagstiftningen samt att EG-rätten är parallellt tillämpbar i Sverige sedan år 1995. 3.1 EG-rättens förbud • Konkurrenslagen (SFS 1993:20) Syftar till att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens.
Go opti recensioni

Konkurrenslagen sfs hur mycket får man jobba som timvikarie
medicinsk invaliditet knäskada
ica intranat
entre sundsvall
per gessle hotell spa
malmö tandläkarprogrammet
the handmaids tale 1990

Alltså både länk till Riksdagen och den mer fint formaterade Notisum. Men det funkar tyvärr inte som jag vill — till exempel konkurrenslagen {{SFS 1993|20}} funkar inte, eftersom Notisum vill ha parametern som "19930020" och Riksdagen som "1993:20", alltså paddat med nollor på Notisum. Jag vet inte om det går att lösa

H ÅKAN F RIMAN. 1.