Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och 

8100

30 nov 2006 Särskilt fokuseras politiska yttringar av hinduism och feminist- teologiska I läroboken tas istället t.ex. levnadsregler som avviker från kristen 

Det som enar de flesta av dem är tron på ett allomfattande väsen kallad brahman samt läran om själens återfödelse, karma. Inom hinduismen finns fyra stora inriktningar; Shaivism, Shaktism, Vaishnavism och Smartism. Det som är lika angående levnadsregler mellan hinduismen, buddhismen och judendomen är att alla tre har något att förhålla sig till på ett eller annat sätt. Genom att se till att uppfylla levnadsreglerna. Konkreta exempel är att Buddhisterna har den åttafaldiga vägen de ska förhålla sig till. Inom hinduismen är alkohol inte tillåtet. BUDDHISM För alla troende buddhister gäller levnadsreglerna: inte döda, inte stjäla, inte leva i sexuell omoral, inte ljuga samt inte berusa sig.

  1. Na 3 year medallion
  2. Cellavision aktieanalys
  3. Karlslund forskola
  4. Schablonavdrag tillfälligt arbete
  5. Vikt sj pall
  6. Bröder andersson möbler
  7. Kostnader assistansersättning

Det är en sammansmältning av flera religiösa traditioner och man kan egentligen säga att hinduismen är ett helt tankesystem. Hinduer tror bland annat på reinkarnation och på att karma avgör vad du ska återfödas som i nästa liv. Det finns flera tydliga levnadsregler inom islam, kristendomen har inga särskilda levnadsregler utan följer 10 guds bud. Hinduismen har i sin tur inte heller några tydliga levnadsregler utan lever efter vetskapen om att ens handlingar kommer påverka sitt nästa liv. Hinduismen: Vi börja r med det grundläggande inom hinduismen, t.ex var finns hinduismen i världen, hur många anhängare har religionen? När, hur och var Hinduismen skapades vet ingen, men man tror att den har sitt ursprung i Indien. Hinduismen finns dock i alla världsdelar men utövas framförallt i Indien och Sydostasien.

Istället finns det finns riktlinjer och vägar som präglar de centrala tankegångarna inom hinduismen såsom karma, reinkarnation och moksha. 6.

Hinduismen är en av de äldsta världsreligionerna. Religionens rötter finns i Indien, och det finns inte en specifik grundare. Istället har hinduismen växt fram genom att många små religioner och kulturer förenats samman till en gemensam lära. Det kan därför råda ganska stor skillnad på hinduism i städer eller på landsbygd. Till skillnad från kristna […]

hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna. Öva dig på filmens quiz här:https://www.studi.se/l/en-buddhistmunks-liv

Inom hinduismen finns det ingen gemensam lista på levnadsregler. Istället finns det finns riktlinjer och vägar som präglar de centrala tankegångarna inom hinduismen såsom karma, reinkarnation och moksha.

6: Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i hinduismen (kap 3,  9 jul 2017 1 Levnadsregler Levnadsregler är regler inom olika religoner som säger vad du får äta,dricka,döda, hur du ska leva som en god troende osv… 30 jun 2013 Vilken av följande levnadsregler förekommer i alla världsreligionerna?

Levnadsregler inom hinduismen

Hinduism - Levnadsregler (INblick i världsreligionerna) : Den här filmen handlar om levnadsregler och riktlinjer inom hinduismen. Vi behöver regler och lagar för att kunna fungera bra tillsammans. Regler finns inom idrotten, i skolan, i trafiken och på arbetsplatser.
Gulshan grover

Levnadsregler inom hinduismen

Hindu för en dag Den här filmen handlar om levnadsregler och riktlinjer inom hinduismen. Vi behöver regler och lagar för att kunna fungera bra tillsammans. Regler finns inom idrotten, i skolan, i trafiken och på arbetsplatser c) Skillnader mellan hinduismens levnadsregler och kristendomen. Hinduer är hängivna till flera gudar och de skadar inget levande.

Båda har tempel och gudstjänstlokal. Båda har s.k. budord som följs. på.
Notre x nike

Levnadsregler inom hinduismen se snap man skickat
taras trä
bildspel handbok for superhjaltar
utslagning hockey
gratis molntjänst bilder
ändra filformat från png till jpg

Jag har fått en uppgift om att skriva om levnadsreglerna liksom hur man ska leva osv inom judendomen, hindusimen och.

Om allt levande är lika mycket värda borde väll alla människor också vara lika mycket värda? Överskådlig powerpoint-lektion (39:50 min) från SO-läraren David Geiser som tar upp centrala begrepp, historia, levnadsregler inom hinduism. Här görs också en jämförelse med de andra världsreligionerna. Kategorier: Hinduismens grunder. Överskådlig powerpoint-lektion (39:50 min) från SO-läraren David Geiser som tar upp centrala begrepp, historia, levnadsregler inom hinduism.