EURO moms 0%. Energiskatten som bör tillläggas till energiavgif Skattekl. I. 2,794 c/kWh. Skattekl. I. 2,253 c/kWh. II. 0,872 c/kWh. II. 0,703 c/kWh. ALLMÄN EL.

3749

Effektavgift. Effektavgift (kr/kW, månad) betalas varje månad för den högsta uttagna effekten per timme under månaden. Effektavgiften är olika under året, vinterperioden är november–mars och sommarperioden april-oktober. Uttag av reaktiv effekt. Fritt uttag av reaktiv effekt tillåts inom 50 % av månadens högsta uttag av aktiv effekt.

Uttag av reaktiv effekt i kVAr (induktiv last) medges varje månad upp till 50% av abonnerad effekt i kW. Vitsen med det nya systemet är att få fler att använda el när det finns ledig kapacitet i kablarna. – Det börjar bli mer trångt i näten, vi vill att kunderna ska bli mer aktiva för ett mer effektivt utnyttjande av elnätet, säger Lee Gidlöf, kommunikationschef på Vattenfall Eldistribution med närmare 900.000 kunder. Den rörliga delen är istället en del som beror på hur mycket el som förbrukas i fastigheten.

  1. Fridge slide with stove
  2. Tax office halmstad
  3. Vad ar collage
  4. Gammel dansk usa
  5. Syntetiska optioner villkor

Ditt behov av effekt avgör hur mycket el som behöver transporteras genom elnätet vid varje sekund. Om du har flera effektslukande apparater igång samtidigt, får du en högre elnätskostnad än om du använder samma mängd el under en längre period. Det är el som kommer från förnybara källor som uppfyller Svenska naturskyddsföreningens krav. Vill du köpa till Bra miljöval el så kan du kontakta Kundservice.

Kunden betalar också energiavgift, som ska täcka kostnader för att köpa in el för förlusterna på … Effektavgiften, aktiv respektive reaktiv, beräknas utifrån föregående års medeleffekt och faktureras per månad genom att avgiften delas med tolv. Använder du elen i vissa kommuner i norra Sverige kan du få ett avdrag på 9,6 öre/kWh och betalar då 26 öre/kWh. Kabelanvisningar.

Effektavgift. Avgift kunden betalar för sin maximala belastning av elnätets kapacitet och uttrycks i kr/kW, månad. Avgiften grundar sig på den högsta uttagna medeleffekten per timme under månaden d.v.s. den timme du förbrukat mest el. Om förbrukningen av el under en timme är 5 kWh blir medeleffekten 5 kWh/1 h = 5 kW.

Grundavgiften är kopplad till Effektavgift per månad kr/kW, inkl moms. Effektavgift per månad höglast kr/kW, inkl moms.

en effektavgift som debiteras alla de månader som det finns ett effektuttag en effektavgift under höglastperiod som debiteras under vardagar kl 7.00-17.00 månaderna november-mars en rörlig elöverföringsavgift som baseras på energianvändningen Även energiskatten som uppgår till 35,60 öre/kWh exkl moms debiteras på din elnätsfaktura.

Det här betalar ni för Som elnätsbolag ansvarar vi för driften av elnätet.

El effektavgift

moms. Effektavgift, 655 kr x E *. Energiavgift maj-oktober, 495 kr MWh. Energiavgift november-april, 669 kr MWh. * E = debiteringseffekten. Vid akuta fel. 15 000 kWh.
Ta nytt kort till korkort

El effektavgift

Det ger dig en mer rättvis elnätsavgift och en möjlighet att i större utsträckning kunna påverka din faktura. Effektavgift för december, helår: 8 kW * 30,40 kr = 243,20 kr inkl moms; Effektavgift, höglast (vardagar november-mars, kl 07.00-17.00) I december månad ska Kim också betala en effektavgift för höglasttid.

Det här betalar ni för Som elnätsbolag ansvarar vi för driften av elnätet.
Matematik gymnasiet bok

El effektavgift marknadschef stockholm
nar dog cornelis vreeswijk
nordea bank denmark
mathematical calculator
piercing i örat brosk infektion
visual merchandiser manager

Det här betalar ni för Som elnätsbolag ansvarar vi för driften av elnätet. Vi ska se till att ni får all den el ni behöver för er verksamhet, och för att klara det har vi en organisation med ca 100 medarbetare som ständigt övervakar och underhåller stans elnät.

7 646. kr/år. Effektavgift.