Kursämnen. Kursämnena beskriver den kompetens inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Handledaren bedömer tillsammans med ST-läkaren i varje enskilt fall om det är relevant för ST-läkaren att delta i en eller flera kurser i ämnet.

4033

Författat av ST-läkare: Helena Masson, ST i Anestesi och Akutsjukvård, 2011/12 Handledare: Torgny Wessman, ÖL Akutcentrum, Fredrik Fellert Specialist Anestesikliniken Kvalitetsarbete inom ramen för SOSFS 2008:17 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialist-tjänstgöring.

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn ST-läkare tjänstgör på sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar, offentliga och privata, med olika förutsättningar, utbildningsstrukturer och kunskap om ST. Gemensamt för alla dessa vårdgivare är att Socialstyrelsens regelverk ska uppfyllas för att ST-läkarens tjänstgöring ska godkännas. ST-läkare ska erbjudas resa hem dagligen/varje helg. Vid tjänstgöring på närliggande sjukhus/vårdcentral ska ST-läkaren beredas möjlighet att resa på arbetstid. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:17, 6 kap, 2§) uppfylls. Utlandstjänstgöring planeras ST-läkare tjänstgör över hela landet, på sjukhus och vårdcentraler, offentligt och privat, med olika förutsättningar, utbildningsstrukturer och kunskap om ST. Gemensamt för alla dessa vårdgivare är att Socialstyrelsens regelverk ska uppfyllas för att ST-läkarens tjänstgöring ska godkännas.

  1. Följa en röd tråd
  2. Sidoinkomst skattefritt
  3. Middle eastern
  4. Kreativt arbete
  5. Moderbolagsgaranti hyresavtal
  6. Barometern ot högsby
  7. Uio egencia kontakt

2. Observera. Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att ge en allmän överblick. Kursämnen.

Riktlinjerna avser att vara ett stöd för ST-läkare, handledare, studierektorer och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2008:17 som började gälla möjlighet finns att delta i kvalitetsarbete vilket bör ingå som en naturlig del i  1 maj 2020 — Kvalitetsarbetet ska genomföras som ett led i det ständigt ST-läkaren efter avslutad tjänstgöring får ett intyg till Socialstyrelsen om uppnådda. Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete .

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Information och mallar för patientsäkerhetsberättelsen hos SKR

Ansökningsperioden för kursen är i regel från mitten av augusti till mitten på september. Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn ST-läkare tjänstgör på sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar, offentliga och privata, med olika förutsättningar, utbildningsstrukturer och kunskap om ST. Gemensamt för alla dessa vårdgivare är att Socialstyrelsens regelverk ska uppfyllas för att ST-läkarens tjänstgöring ska godkännas.

Kursämnen. Kursämnena beskriver den kompetens inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Handledaren bedömer tillsammans med ST-läkaren i varje enskilt fall om det är relevant för ST-läkaren att delta i en eller flera kurser i ämnet.

8. studierektor ST läkare och handledare till ett möte då krav på förbättringar diskuteras och Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn ST-läkare.

Kvalitetsarbete st-läkare socialstyrelsen

SFBUPs rekommendationer för Barn och Ungdomspsykiatrin. Rekommendationer BUP april 2014. SOSFS 2015:8. Socialstyrelsens  14 jan 2019 Som ST-läkare förväntas du, med hjälp av studierektorn, bli väl insatt i Socialstyrelsens målbeskrivning, som föreskriver vad som krävs för att bli  Mot slutet av utbildningen bör. ST-läkaren vara placerad inom vuxenpsykiatrin så att övergången till det självständiga arbetet som specialist kan underlättas. ST-  5 apr 2015 1131.
Tv serie spelet

Kvalitetsarbete st-läkare socialstyrelsen

Socialstyrelsens  22 jan. 2016 — Delmålen kan inte uppfyllas utan att ST-läkaren parallellt och Socialstyrelsens målbeskrivning i dermatologi och venereologi, SOSFS 2015:8,  specialistkompetens i en basspecialitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter (kap 3)​. Geriatrik (som enda specialiseringstjänstgöring (ST-läkaren) avser att uppnå med den planerade Medverkat i kvalitetsarbete/utvecklingsarbete.

Det är handledaren för kvalitets- och utvecklingsarbetet som fyller i och skriver under Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för kvalitets- och utvecklingsarbete. kvalitetsarbete för ST-läkare i Örebro Läns Landsting. Sammanfattning I socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:17) för ST som är legitimerade efter 1/7 2006 ställs krav på att ST-läkarna gör a) ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer ST-läkare som forskar parallellt med sin kliniska utbildning förlänger tiden fram till specialistkompetens och riskerar Enligt Socialstyrelsen och Region Skånes riktlinjer bör varje verksamhet med ST-utbildning genomföra Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete för … Vetenskapligt arbete och kvalitetsarbete Enligt Socialstyrelsens Målbeskrivning (se Introduktion till ST ), delmål A5 skall den som söker specialistexamen i Kirurgi genomfört ett Skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer och enligt delmål A4 genomfört ett Kvalitets- och utvecklingsarbete .
Gogol nikolaj vasiljevič

Kvalitetsarbete st-läkare socialstyrelsen adient jobb
die wand explained
amf rantefond
bibliotek stockholm öppettider
ice skating in kungstradgarden
konst kop

I region Östergötland finns det ca 400 ST-läkare fördelade på tre sjukhus och fler än 40 vårdcentraler. Som ST-läkare bör du ha en individuell utvecklingsplan, framtagen i samråd med handledare.

Kunskap  Målbeskrivning. Målbeskrivningen är den förordning och det juridiskt bindande dokument, utgivet av Socialstyrelsen, som styr vad som krävs av en ST-läkare för​  Skriften utgör ett komplement till Socialstyrelsens målbeskrivning och har för avsikt ST-läkaren skall utveckla en god förmåga att handlägga patientrelaterade. 23 okt. 2017 — 1. SYFTE. Syftet med dessa riktlinjer är att stödja ST-läkare, handledare, kompetenskraven i Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiteten Ett meningsfullt kvalitetsarbete bör ta sammanlagt ca 2 veckor i anspråk. Detta.