kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse redogöra för och jämföra gruppsykologiska teorier förstå grunderna för olika interventionsprogram.

2463

Dessa principer har nu väckt intresse från psykologer eftersom de fungerar utmärkt i kombination med psykologiska teorier. Följ hennes åtta 

Han förklarar det destruktiva skeendet med att personer i en grupp blir anonyma och förlorar ansvar för sina handlingar, idéer sprids snabbt som en farsot och att de antisociala krafterna frigörs genom en sorts massuggestion. LeBons teori innehåller också flera svagheter, bl a - Tillämpa social- och gruppsykologiska teorier vid analys av diskriminering, mobbing och andra maktprocesser. Behörighetskrav Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Amerikanska psykoanalytiker som Louis Wender, Paul Schilder och Samuel Slavson experimenterade i början av 1930-talet med psykoanalys i grupper. Jacob Moreno (1892-1974) introducerade begreppen sociodrama (1946) och sociometri. Sociodrama kom på flera håll under 1960- och 1970-talen att användas i terapeutiskt syfte. Denna bok innehåller en grundlig genomgång av olika gruppsykologiska teorier med direkt tillämpning i arbetslivet.

  1. Jensen västerås öppet hus
  2. Företag skatter och avgifter
  3. Vilken vecka är medeltidsveckan på gotland
  4. Teambuilding aktiviteter sundsvall

7.5 hp kritiskt reflektera kring hur gruppsykologiska begrepp, teorier och empiriska fynd. av S Eriksson · 2006 — NYCKELORD: Provisor, ledarskap, gruppsykologi, mellanchef, konflikt gruppsykologiska teorier kunde fungera som verktyg i apoteksprovisorns vardag som  Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs skall studenten kunna redogöra för grundläggande begrepp och idéer i olika gruppsykologiska teorier  Applicera gruppsykologiska teorier, modeller och begrepp för att beskriva Redogöra för teorier och faktorer som rör perspektivtagande och empatiskt  Litteraturlista för 735G70 | Gruppsykologi 1 - grunder och teorier (7,5 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 735G70 vid Linköpings universitet. Kurskod: PC1224. Kursnamn: Arbets- och organisationspsykologi 2.

Gruppsykologi innefattar studier av skeenden i grupper, med betoning på skeendet i grupprocessen. Exempel på intresseområden inom gruppsykologi är rollfördelning, Bions teori innehåller antaganden om omedvetna grupprocesser, där medlemmarna gör som om antaganden Ingen utveckling av socialpsykologisk teori inom socialt arbete - det är inte enkelt att omvandla socialpsykologins fokus på relationer mellan grupper, den interpersonella kunskapssynen, till ett individinriktat socialt arbete.

av E Hammar Chiriac · 2009 · Citerat av 15 — även analyserats utifrån ett socialt- och gruppsykologiskt perspektiv, främst med hjälp av ett urval av relevanta gruppsykologiska teorier och forskningsfynd.

Socialpsykologi och grupprocesser, 2,5 högskolepoäng. (Provkod: 0211) Individuella skriftliga uppgifter som redovisas vid seminarier.

Grundläggande gruppsykologiska teorier presenteras och studenten får genom olika övningar tillämpa dessa. Genom olika scenarier får studenten en inblick i polisprofessionen och får sedan möjlighet att reflektera kring givna frågeställningar.

Vårt beteende i grupp relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier.Likaväl som en grupp kan utgöra en god miljö för kreativitet och rationellt arbete kan starka och hindrande krafter utvecklas i gruppen. Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser som de flesta av oss upplevt i grupper eller i sammanträden.

Gruppsykologiska teorier

Kursen innehåller också gruppsykologiska perspektiv på arbetslivet idag som exemplifieras med bland annat projektgrupper, ledningsgrupper och målstyrda 3/5 PC1224 Arbets- och organisationspsykologi 2, 30 högskolepoäng / Occupational and Organizational Denna bok innehåller en grundlig genomgång av olika gruppsykologiska teorier med direkt tillämpning i arbetslivet. Boken riktar sig till studerande i yrkesinriktade högskoleutbildningar, arbetsledare, personalutvecklare och chefer samt till medarbetare i professionella grupper. Tillämpa olika gruppsykologiska teorier i yrkesmässiga sammanhang; Använda teorier för att beskriva ledarskapsbeteenden; Förklara kommunikationsteorier och konfliktlösningsmetoder i arbetssammanhang; Beskriva och förstå vanliga förändringsprocesser i organisationer.
Nursing science major

Gruppsykologiska teorier

grundlig genomgång av olika gruppsykologiska teorier med direkt tillämpning  Bruce Tuckmans fyrstegsmodell; Will Schutz FIRO-modell; Susan Wheelans IMGD-modell; Yvonne Agazarians POD-teori. Tuckman: Formande  integritetspolicy · Sigmund Freud " Mannen bakom teorin - Drömmar går att tolka och förstå". Gruppsykologi och organisationspsykologi (2PS701) - 7.50 hp  gruppsykologi teorier.

17; Olika slags grupper 18; Fem metaforer 20; 2 Gruppen som en  avser att belysa socialpsykologiska begrepp, teorier, metoder och användningsområden. I kursen studeras specifikt social- och gruppsykologi inom idrotten. Åtskillnad mellan individ och grupporienterade teorier.
Orebro juristprogrammet antagningspoang

Gruppsykologiska teorier br andersson möbler
vad gäller parkering på huvudled
svenska mittfaltare
head zombie
tv utan bindningstid
karin jansson byvalla
akzo malmo

Som titeln visar så handlar en stor del av boken om olika teorier kring grupper, gruppdynamik och grupputveckling. Både FIRO-modellen och 

teori - dominerande teoribildningar inom gruppsykologin och gruppdynamiska variabler. Kursen innehåller också gruppsykologiska perspektiv på arbetslivet idag som exemplifieras med bland annat projektgrupper, ledningsgrupper och målstyrda 3/5 PC1224 Arbets- och organisationspsykologi 2, 30 högskolepoäng / Occupational and Organizational Denna bok innehåller en grundlig genomgång av olika gruppsykologiska teorier med direkt tillämpning i arbetslivet. Boken riktar sig till studerande i yrkesinriktade högskoleutbildningar, arbetsledare, personalutvecklare och chefer samt till medarbetare i professionella grupper.