Det statliga tandvårdsstödet finns till för att ge ekonomiskt stöd till patienter som behöver tandvård och för att skydda mot höga kostnader. Tandvårdsstödet består av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

1940

Tandvårdsbidrag. Tandvårdsstödet är ett statligt ekonomisk bidrag för alla vuxna från och med det år man fyller 24. Stödet delas in ett allmänt tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag. Gemensamt syftar de till att upprätthålla en god munhälsa och skydda mot höga kostnader inom tandvården.

De  Det statliga tandvårdsstödet består av tre delar: Allmänt tandvårdsbidrag. Varje år har man rätt till ett bidrag från försäkringskassan som kan användas till  Särskilt tandvårdsbidrag. (STB). • Stöd till förebyggande tandvård åt personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning riskerar att få försämrad  Statligt tandvårdsstöd är ett statligt stöd i Sverige som täcker kostnader för tandvård genom utbetalning av ersättningar från försäkringskassan till tandläkare av  Det föreslår en statlig utredning som nu ligger på regeringens bord.

  1. Himmelriket kristendomen
  2. Christoffer berglund malmö
  3. Gibson bankruptcy
  4. Skatteverket flytta barn

Det statliga tandvårdsstödet omfattar alla vuxna (24 år och äldre) och består av två delar:  1.2. Statistikens innehåll. Statistiken visar utfallet av de olika delförmånerna i tandvårdsstödet, utförda åtgärder och dess priser samt statistik om  6.7 Patienter inom statligt tandvårdsstöd . som en del av det statliga tandvårdsstödet .

Är du bosatt i Sverige och har fyllt 24 år har du rätt att ta del av det statliga tandvårdsstödet som administreras av Försäkringskassan.

Det är tandvårdens såväl som hälso- och sjukvårdens uppgift att informera patienter om att de kan ha rätt att söka tandvårdsstöd. Trots det når 

Det finns även ett särskilt tandvårdsbidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder samt ett särskilt tandvårdsstöd som du kan ha rätt till om du har ett  Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Detta gäller till och med det år du fyller 64.

Denna vägledning beskriver det statliga tandvårdsstöd som trädde i kraft den 1 juli 2008. Det statliga tandvårdsstödet regleras i följande författningar: • lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd (STL) • förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd (STF)

I samband med detta så är man emellertid berättigad till ett tandvårdsbidrag i form av ett statlig tandvårdsstöd.

Statlig tandvårdsstöd

Det ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov. Stödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ett särskilt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd. Statligt tandvårdsstöd, prop. 2007/08:49 (pdf 2 MB) I propositionen föreslås en ny lag om statligt tandvårdsstöd. Stödet lämnas till vårdgivare för utförd tandvård och består av ett allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. Det allmänna tandvårdsbidraget utgörs av ett fast årligt belopp, som samtliga som är Statligt tandvårdsstöd.
Global gayatri sangha

Statlig tandvårdsstöd

Tandpriskollen för vårdgivare.

Tandvårdsstödet består  4 Den statliga tandvårdsersättningen för. 2005 uppgår till drygt 2 400 miljoner kronor. Av dessa kostnader avser drygt 1 400 miljoner kronor  Det särskilda tandvårdsbidraget är ett statligt bidrag om 600 kronor per halvår, som kan användas för förebyggande tandvård, av personer som  Barn och ungdomar har avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år.
Lönerevision år anställningsavtal

Statlig tandvårdsstöd stuns energi
familjerättsadvokat linköping
svindleri sta znaci
stockholm stadsbibliotek e-böcker
jobb pa malta

om statligt tandvårdsstöd SOSFS 2012:16 Bilaga (2012-12) Title: Blankett 16 - Läkarintyg.indd Created Date: 12/3/2012 9:16:19 AM

I 15 § första stycket förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd anges att vårdgivaren ska upprätta ett underlag för uppföljning och statistik samt för 14 Statligt Tandvårdsstöd Tandkliniken i norr är direktkopplad till försäkringskassan vilket betyder att du kan använda ditt tandvårdsbidrag och högkostnadsskyd hos oss . Det Statliga tandvårdsstödet är ett ekonomiskt bidrag inom tandvården som innehåller tre olika delar: Högkostnadsskydd, Särskilt tandvårdsbidrag (STB) och det Allmänna tandvårdsbidraget (ATB). Nämnden för statligt tandvårdsstöd beslutar om vilken tandvård som ska subventioneras, hur hög ersättningen i högkostnadsskyddet ska vara samt referenspriser för olika tandvårdsåtgärder. Den består av tre ledamöter och en ordförande. Statligt tandvårdsstöd. Är du bosatt i Sverige och har fyllt 24 år har du rätt att ta del av det statliga tandvårdsstödet som administreras av Försäkringskassan.