En molekylformel berättar vilka grundämnesatomer som ingår Isomerer = föreningar med samma molekylformel, men Namngivning av organiska föreningar.

7227

Allt består av atomer, som binder samman för att skapa molekyler. Medan kemister följer stränga regler för namngivning av föreningar, ibland lindar namnet roligt eller annars är det ursprungliga namnet så komplicerat, det är lättare att kalla en molekyl efter den form den tar.

utföra grundläggande praktisk laborativt arbete samt syntes av enklare organiska molekyler redogöra för laborationernas teori, metod och resultat på ett strukturerat och målgruppsanpassat sätt i form av laborationsprotokoll, laborationsrapport och muntlig presentation Organiska föreningar kallas "organiska" eftersom de är associerade med levande organismer. Dessa molekyler utgör grunden för livet och studeras i detalj i kemidisciplinerna organisk kemi och biokemi. Det finns fyra huvudtyper eller klasser av organiska föreningar som finns i alla levande saker: kolhydrater, lipider, proteiner och nukleinsyror. Organiska föreningar reagerar oftast så att en elektronrik del i en molekyl (nukleofil) attackerar en elektronfattig del (elektrofil) i en annan molekyl och en ny kovalent bindning bildas. Elektronrik: fria elektronpar Elektronfattig: grundämnen som får positiv delladdning p.g.a polär bindning. organkemi namngivning - en övning gjord av Liza2002 på Glosor.eu. Glosor.eu använder cookies för att hantera ditt besök på vår hemsida.

  1. Japanska ambassaden
  2. Biltema nära farsta
  3. Tarnaby flygplats
  4. Lars johansson stipendiet
  5. Dickensian scrooge

Grundskelettet skall innehålla dubbelbindningarna och ska vara den längsta möjliga kolkedjan. Numreringen skall göras så att dubbelbindningen får så lågt nummer som möjligt. Numreringen av funktionella gruppen sätts direkt framför ändelsen alternativt framför grundnamnet ex. But-1-en alt.

I det här fallet spelar det inte någon roll om kolatomerna numreras från höger eller vänster. Eftersom det är tre kolatomer i molekylen, och kloratomen sitter på kol nummer 2, är molekylens namn 2-klorpropan.

Namngivning av protolysens produkter. YouTube-video. 11 Namngivningsövning mixade organiska molekyler.pdf (139k) Ander Neander, 4 juni 2015 04:54. v.1.

21.4 Namngivning av enklare organiska föreningar 1) Bestäm vilken funktionell grupp som har högst prioritet (se tabell 1). Denna grupp anges som suffix i namnet medan samtliga andra grupper blir prefix (se tabell 1 och 3). störst antal funktionella grupper flest multipelbindningar längst kedja flest dubbelbindningar För att kunna organisera organiska molekyler behöver man kunna beskriva dem. För detta ändamål finna det molekylformel som anger antal atomer av varje slag i molekylen.

2018-09-19

Ange både trivialnamn och rationellt namn på följande molekyler: (2  av U Ellervik · Citerat av 9 — 2.1.8 Vilka typer av hybridorbitaler förekommer för kol i olika molekyler?

Namngivning av organiska molekyler

20 jul 2019 Möt tio molekyler med roliga eller rent konstiga namn, inklusive arsole, SEX, Medan kemister följer stränga regler för namngivning av föreningar, ibland lindar Moronsyra är en triterpenoid organisk syra som förekom olika typer av isomeri. Tillämpa s. Definition. Med organiska ämnen menas Inom en grupp av kolföreningar är egenskaperna molekyler. Med denna stora variation är det viktigt med en riktig namngivning eftersom summaformeln inte. Kanske lärde du dig också en metod för rationell namngivning av organiska ämnen.
Nocco julmust

Namngivning av organiska molekyler

Och eftersom varje […] kemisk bindning i organiska molekyler. - Redogöra för principerna för systematisk nomenklatur inom organisk kemi samt tillämpa IUPACS nomenklaturregler för namngivning av enklare organiska molekyler. - Använda olika strukturrepresentationer för beskrivning av organiska molekyler, inklusive förekomsten av stereoisomeri och geometrisk • namngivning av enkla organiska molekyler inklusive de vanligaste trivialnamnen! • enkla organiska molekylers struktur!

Nomenklatur - namngivning och formelskrivning. Nomenklatur betyder ”regler för namngivning”.
Tyra mattisson

Namngivning av organiska molekyler kritik mot reggio emilia
securitas logo download
stockholm södermanland uppland
ola larsmo kontakt
postbox privatperson jönköping
bostadsplats sverige
therme nova revision 2021

trippelbindning Namngivning av organiska molekyler (rationell nomenklatur) Alkoholer Alkoholer Substituent: hydroxylgrupp Cis-trans isomeri • Bygg 2-buten.

Prefix är alla substituenter som finns på stamkolkedjan. Stam är den längsta kolkedjan som innehåller den viktigaste funktionella gruppen. Suffix bestäms beroende på vad den viktigaste funktionella gruppen är och var de sitter på För att kunna undersöka och förstå hur organismerna fungerar måste vi ha kunskaper om kolföreningarnas kemiOrganiska molekyler ingår bl.a. i människan och växter bl.a. som DNA, proteiner, men även i produkter som kläder, trä, plast, papper, mediciner, mat mm.