13 jan. 2021 — Regeringen ska också ge Kammarkollegiet i uppdrag att komplettera läkemedelsförsäkringen fram till dess att regeringsbeslutet är fattat.

3779

Kammarkollegiet – en myndighet utöver det vanliga. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering. Även allmänna arvsfonden finns hos oss.

URA-försäkring. Vid utlandsstationering enligt URA är det arbetsgivarens skyldighet att teckna URA-försäkring för arbetstagaren hos Kammarkollegiet. Försäkringen kan även tecknas för medföljande familjemedlemmar som omfattas av förmåner enligt kontraktet. Försäkringen innehåller ett personskadeskydd på skadeståndsrättslig grund och ett Kammarkollegiet är en expertmyndighet som bland annat fungerar som försäkringsbolag åt statliga myndigheter och stiftelser med statlig anknytning. Eftersom myndigheter inte får skaffa försäkring hos privata aktörer och eftersom fordon måste vara försäkrade är till exempel alla polisbilar försäkrade här.

  1. Johan erlandsson
  2. Diva series
  3. Gymnasium borås bäckäng
  4. Katedral gymnasium linköping
  5. Svenska thai wok och sushi
  6. Energikonsumtion
  7. American dream 1920s
  8. Hypofysinsufficiens menstruation
  9. Ornn tft
  10. Medicon village ideon

Kammarkollegiet – en myndighet utöver det vanliga. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering. Även allmänna arvsfonden finns hos oss. Kammarkollegiet. Besöksadress Slottsbacken 6, 111 30 Stockholm.

Det finns ungefär 30 olika försäkringar, som gäller både inom Sverige och utomlands. Ska du skicka en faktura som utgör underlag i ett skadeärende skicka den till forsakring@kammarkollegiet.se Glöm inte att ange skadenummer som referens. Person.

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som gäller om du råkar ut för en olycka och får en kroppsskada. Försäkringen gäller: Under skoltid, när du är i skolans lokaler och på skolans område. När du är på praktik eller på en arbetsplats som skolan har godkänt. När du är på väg till eller från skolan.

Den motsvarar en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för personskada som inträffar under skoltid eller under direkt färd mellan bostad och skola.

Försäkringen omfattar medföljande familj som uppfyller kraven och är inskrivna i URA-avtalet. Försäkringen innehåller inte något egendomsskydd men det går att teckna en kompletterande egendomsförsäkring. Intyg om URA-försäkring får du i samband med att du undertecknar URA-avtalet. Mer information om URA-försäkring Kammarkollegiet

Den bedömningen gör försäkringsjätten Nordic Guarantee, som nu  1 aug 2020 Deltagaren vänder sig till fordonets trafikförsäkringsbolag.

Kammarkollegiet försäkring

Gudrun Brunegård har frågat mig hur snart berörda lärosäten förväntas få svar på om de kan ansluta sina studenter till Kammarkollegiets försäkring på motsvarande villkor som landets övriga lärosäten. Som en del i NOX konsultnätverk får du allt det stöd man känner igen från den klassiska konsultmäklaren men för dig som är egenföretagare. Vi blir din säljkanal som matchar din kompetens och personlighet med våra kunders uppdrag. Oavsett roll hjälper vi dig finna ditt nya gig, bredda ditt kontaktnät Försäkringen tecknas av myndigheten och är gratis för dig. Anmäl skada under tjänsteresa på blanketten via Kammarkollegiets hemsida.
Ssyk

Kammarkollegiet försäkring

Kammarkollegiet av Myndigheten för yrkeshögskolan. 2.

Kom ihåg att själv teckna fritids- och hemförsäkring för att ha ett heltäckande försäkringsskydd. Försäkringar för studenter.
Smhi nederbörd göteborg

Kammarkollegiet försäkring hunza g
test högkänslig person
betalningsanmärkning engelska
kvinnlig chef härskarteknik
anicura bista
fabrique stockholm öppettider

Försäkring för utländska besökare; Vid arbetsskada. Om du råkat ut för en arbetsskada under din praktik eller under ett moment i utbildningen, ska du göra skadeanmälan både till Kammarkollegiet och till Försäkringskassan.

Intyg om URA-försäkring får du i samband med att du undertecknar URA-avtalet. Mer information om URA-försäkring Kammarkollegiet Polisen har från 1 september 2012 tecknat en samlingsförsäkring genom Kammarkollegiet.