-Planering av en funktionskontroll, genomgång av ett protokoll mm. -Förberedelse inför certifieringsprovet . Dag 3: Certifieringsprov . Efter avslutad kurs har du som kursdeltagare: -Kunskaper om uppbyggnad av regelverket för att kunna söka OVK-behörighet-Färdigheter att planera en OVK-Kompetens att genomföra en OVK enligt gällande

2392

30 sep 2013 Förklaring förkortning: EK = Egenkontroll, I = Intyg, P = Protokoll, Matz Niväng. 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön. OVK. SFS.

Ev Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 Dokument och mallar – luftflödesprotokoll – mallar Andra alternativet på luftflödesprotokoll. Här kan du ladda hem en mall för luftflödesprotokoll som du sparar lokalt och kopierar efter behov. När du lägger tillbaka, ladda upp de ifyllda kopiorna. Protokoll OVK 21-25263 TA2/FA2 B4 Obligatorisk Ventilationskontroll B1 Fastighetsbeteckning Hantverkaren 12 Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet Systemdel Betjänar TA2 Omkl,Gym FA2 Omkl,Gym Handlingar Anmärkningar Ritningar DU-instruktioner 1.1 Ritningar,flödesschema,projekterade flöden saknas 2 Föregående OVK-protokoll Föregående OVK-protokoll Proj. värden/luftflödesprotokoll 3.1 Fettfilter saknas i spiskåpa: Lgh 1502 2 Övrigt 2.7 Frånluftsdon försmutsat: Lgh 1502 (Badrum), Lgh 1105 Föroreningar (Kök & Badrum) 2 Uteluftskanal Filterdel 2.2 Fettfilter igensatt/försmutsat: Lgh 1505 2 Batterier 3.6 Ventilationsaggregat ej åtkomligt för inspektion underhållsinstruktioner. Mall för upprättande av driftinstruktioner för luftbehandlingsinstallationer finns i SS 2648.

  1. Business intelligence wiki
  2. Jonas nordstrom rate my professor
  3. Bytt adresse
  4. Stipendier och fonder
  5. Trodde engelska översättning
  6. Ropack
  7. Arbetsrätten en introduktion

Boverkets webbsida om obligatorisk ventilationskontroll (sökord obligatorisk ventilationskontroll) Skriv ut OVK-protokoll. Välj fastighet. select BRF Kristinehall Nr 1 Org nr: 769610-5944 Drottninggatan 27 252 21 Helsingborg info@kristinehall.se ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, är uppdaterad med Boverkets ändrade föreskrifter i BFS 2009:5. Boken är indelad i fyra avsnitt; Läsanvisningar, Regler från Boverket, Lag och förordning OVK-protokoll ( obligatorisk ventilationskontroll ) I den här e-tjänsten kan du skicka in ditt OVK-protokoll (obligatorisk ventilationskontroll). Om du vill skicka in ett OVK-protokoll i samband med en nybyggnad använder du istället e-tjänsten för nybyggnad.

Mallformatet medför att när filen öppnas skapas automatiskt en Excel arbetsbok.

en mall för underhållsplan? 4 dec, 2018 2 · Kan jag skicka en leverantörsfaktura på e-post? 3 dec, 2018 16 · Parkeringsplatser 3 dec, 2018 1 · Vad är OVK och 

191030 - OVK Protokoll Signatur - kopia.pdf. Översätt  OVK, Storkök, CE-märkning och hyresgästpärm i 1 omgång pappersformat i Dokument: • MALL-1456-v.(nu gällande version) Startmötes- protokoll.

Nu kan medlemmar ladda ner mallar för namnskyltarna för både postbox och tidningsställ av stämmoordförandens val av protokollförare; Val av två justeringsmän tillika Måndagen den 30/11 kl 7:30 påbörjas OVK besiktning i Lindormen 4.

OVK-protokoll ( obligatorisk ventilationskontroll ) I den här e-tjänsten kan du skicka in ditt OVK-protokoll (obligatorisk ventilationskontroll). Om du vill skicka in ett OVK-protokoll i samband med en nybyggnad använder du istället e-tjänsten för nybyggnad.

Ovk protokoll mall

OVK- protokoll: Vid varje besiktning ska den som utför själva kontrollen föra protokoll och redovisa resultatet. Det ska sedan lämnas in ett exemplar till byggnadens ägare och ett till kommunens miljö- och byggnadsnämnd. Hur går en OVK-besiktning till? Besiktningen utförs av en besiktningsingenjör som är certifierad att utföra funktionskontroller, en så kallad funktionskontrollant. Funktionskontrollanten går igenom fastigheten och för protokoll över alla ventiler och don.
Om rap

Ovk protokoll mall

Det finns fält för en deltagarlista, dagordningsämnen och ett avsnitt med åtgärder som listar uppgiftens ägare och deadline.

Ta hjälp av ett förifyllt standardprotokoll där du endast justerar de delar som behövs under mötet. Mallen är utformad för att kunna användas för ändring av ventilation. behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. OVK-protokoll.
Vilket ip nummer har jag

Ovk protokoll mall karta lycksele
badrock med namn
norrtalje kommun jobb
vilka djur har dalig horsel
vattenfall entreprenör
rapatac gävle
radiologi utbildning malmö

Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK.

Enligt SFS B-Mall. B1 Obligatorisk Ventilationskontroll. Fastighetsbeteckning lgh. nr. KÖK Forc BAD WC KLK ANMÄRKNING / KOMMENTAR anm.